آتوریتی چیست

آتوریتی چیست, authority چیست

پیج آتوریتی  یکی از مواردی است که برای سنجش سئو سایت و رتبه وب سایت مورد استفاده قرار میگیرد این نمره معمولا در مقیاس 100 می باشد و توسط شرکت moz ارائه شده است عوامل تاثیر گذار بر بهبود آتوریتی میتواند یکی از موارد زیر باشد 

1-تعداد لینک

2- MozRank

3-MozTrust

4-و ده ها عوامل دیگر

 

طبق گفته های شرکت ارائه دهنده آتوریتی یعنی شرکت موز نمره رتبه بندی در مقایس 100 نقطه به صورتی لگاریتمی می باشد همچنین این شرکت عنوان کرده است که گرفتن نمره بین 20 تا 30 آسانتر از گرفتن نمره 70 تا 80 می باشد با این سخن شرکت موز میخواهد بگوید که در هر مرحله گرفتن نمره سختر می باشد همچنین این شرکت عوامل کسب آتوریتی را دائما در حال تغییر قرار می دهد و این ممکن است باعث افزایش و کاهش دوره ای آتوریتی  وب سایت شما شود 

Page Authority و Domain Authority

پیج آتوریتی و دومین آتوریتی دو شاخص می باشد که پیج آتوریتی نمره یک صفحه و دومین آتوریتی نمره تمامی صفحات و زیر پوشه ها و ساب دومین ها را نمایش می دهد 

مشاهده پیج آتوریتی 

مشاهده دامین آتوریتی 


سئو ارزان قیمت