آدرس وب سایت با wwwیا بدون www

در سئو وب سایت برای مدیران وب سایت این سوال پیش می آید که آیا وب سایت بدون wwwیا www با هم تفاوتی دارند 

اگر سایت با wwwیا بدون www تنظیم شده باشد در هر دو صورت تفاوتی ندارد و هر دو آدرس یعنی url بدون wwwو با www  در یک سطح قرار دارند اما اگر آدرس سایت تنظیم نشده باشد که یا با wwwیا بدون  www بالا بیاید مطمئننا از لحاظ فنی بر روی سئو سایت تاثیر خواهد گذارد .

دو آدرس زیر را مشاهده کنید 

seonab.com

www.seonab.com

اگر چه این دو آدرس به یک صفحه اشاره میکنند اما از دید موتورهای جستجوگر این دو با هم تفاوت دارند و به عنوان دو آدرس مجزا شناخته می شوند پس بهتر است آدرس وب سایت خود را به گونه ای تنظیم کنیم که یا با wwwیا بدون www نمایش داده شود

برای این منظور میتوانید فایل htaccess خود را باز کنید و کد های زیر را درآن قرار دهید 

تبدیل url وب سایت از بدون www به www


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.yoursite.com
RewriteRule (.*) http://www.yoursite.com/$1 [R=301,L]

 

تبدیل url وب سایت از www به بدون www

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]

همچنین میتوانید با استفاده از گوگل وب مستر دامنه مقدم تر را مشخص کنیم 

برای این منظور بعد از ورود به گوگل وب مستر به آدرس نشان داده شده در تصویر بروید 

سپس مانند تصویر زیر عمل کنید 

سئوسایت

در تصویر بالا در انتخاب سه دکمه رادیویی به گوگل میگوییم که کدام نوع یعنی url با wwwیا بدون www مقدم تر باشد 


سئو ارزان قیمت