آپدیت جدید گوگل

با توجه به گزارشات قبلی ما انتظار میکشیدیم که الگوریتم رتبه بندی  پنگوئن جدید  را آغاز کند اما تجزیه و تحلیل های 9و 10 ژانویه نشان داد که تغییرات بیشتر از آنچه که فکر میکردیم صورت گرفت در همین حال چند نفر از کارکنان گوگل جان مولر و گری در مورد به روز رسانی گوگل  در  توییتر سخن گفته بودند.

به روز رسانی گوگل با توجه به الگوریتم پنکوئن جدید صورت نگرفت بلکه به روزرسانی در هسته صورت گرفت و این امر بسیاری از افراد و مخصوص مدیران وب سایت ها را غافلگیر کرد.با انجام تحیقات صورت گرفته بر روی وب سایت های برنده شده و بازنده شده در این تغییر میتوان برداشت کرد که تغییرات به صورت زیر اعمال شده است .

1-وب سایت هایی که دارای محتوای مناسب بوده اند رتبه بهتری را به دست آورده اند.

2-وب سایت هایی که دارای به روز رسانی بوده اند جزء گروه برنده ها بوده اند 

3-وب سایت های دارای محتوا  مفید برای کاربر جزء گروه برنده ها بوده اند -منظور این است بعضی از وب سایت ها هدفشان از ایجاد محتوا تنها برای سئو  بوده است که در این تغییرات جایگاه خود را به افرادی داده اند که وب سایتی با محتوای مفید برای کاربر داشته اند.

4-


سئو ارزان قیمت