آیا سایت من در گوگل ثبت شده؟

آیا سایت من در گول ثبت شده است :

این سوال بسیاری از افراد می باشد برای اینکه بدانید سایت شما در گوگل ثبت شده است یا نه به آدر زیر بروید و به جای seo.com آدرس سایت خود را وارد کنید 

site:seonab.com

آیا گوگل خودکار سایت من را ثبت می کند :

گوگل موتور جستجوگر خودکار و بسیار فعالی می باشد و قادر خواهد بود بدون اینکه سایت خود را در گوگل ثبت کنید آن را شناسایی و ثبت کند تنها در زمانی سایت شما شناسایی نمی شود که 1- از وب سایت های دیگر لینک نگرفته باشد 2-سایت های شما حاوی کد های باشد که برای گوگل قابل خزیدین نباشد.

 


سئو ارزان قیمت