ابزار گوگل وب مستر برای بهبود سئو

HTML Improvements یکی از قسمت های گوگل وب مستر می باشد  با استفاده از این قسمت گوگل وب مستر میتواند تگ های اچ تی ام ال کمک کننده به سئو سایت را مشاهده و در صورتی که دارای خطا هستند آنها را تصحیح کنید 

با استفاده از  HTML Improvements که یکی از مفید ترین ابزار ها برای سئو سایت می باشد می توانیم خطا های موجود در meta descriptions و title tags وindexable content را بررسی کنیم به عبارت دیگر این ابزار در صورتی که متا دیسکریپشن دارای محتوای تکراری باشد  یا دارای طول کلماتی  کم یا زیاد باشد به صورت قرمز رنک یعنی وجود خطا در می آید  که ما میتوانیم با رجوه به آن قسمت از وب سایت آن را بر طرف کنیم 

با استفاده از این ابزار همچنین میتوانیم title tags را از نظر تکرار یا طول محتوا بررسی کنیم 

 

 

 

در تصویر بالا چگونگی دستیابی با به ابزار HTML Improvements در داخل گوگل وب مستر نشان داده شده است .

با استفاده از  HTML Improvements که یکی از مفید ترین ابزار ها برای سئو سایت می باشد می توانیم خطا های موجود در meta descriptions و title tags وindexable content را بررسی کنیم به عبارت دیگر این ابزار در صورتی که متا دیسکریپشن دارای محتوای تکراری باشد  یا دارای طول کلماتی  کم یا زیاد باشد به صورت قرمز رنک یعنی وجود خطا در می آید  که ما میتوانیم با رجوه به آن قسمت از وب سایت آن را بر طرف کنیم 

با استفاده از این ابزار همچنین میتوانیم title tags را از نظر تکرار یا طول محتوا بررسی کنیم 


سئو ارزان قیمت