تاثیر محل جغرافیایی سرور در سئو

آیا محل جغرافیایی سرور میتواند در سئو موثر باشد ؟

در پاسخ به این سوال بداید بگویم که محل جغرافیایی سرور یا هاست تاثیر مستقیمی روسرعت بارگذاری دارد و این سرعت بارگذاری یکی از فاکتورهای مهم در سئو می باشدالبته فاکتور های  مهمتری نیز در کنار این فاکتور قرار دارد مانند  امنیت سرور که در صورتی که امنیت سرور پایین باشد مطمئن گوگل به شما اخطار خواهد داد و همچنین آپ تایم مناسب در صورتی که سرور دارای آپ تایم زیاد باشد به عبارت دیگر قطعی داشته باشد وب سایت شما با افت رتبه مواجه خواهد شد .

 

آیا گوگل قادر به تشخی نوع وب سایت و محل جرافیایی وب سایت ما می باشد ؟

گوگل براساس آدرس های ip میتواند منطقه کاری وب سایت را تشخیص دهد .

 

برای وب سایتی که در چندین منطقه جغرافیایی کار میکند  برای انتخاب سرور چگونه عمل کنیم:

برای ایم منظور میتواند از CDN استفاده نمایید  که در مباحث آموزشی قبل به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است

 

 


سئو ارزان قیمت