تبلیغات گوگل

تبلیغات گوگل یا Google AdWords یکی از نظام های تبلیغات گوگل است که در آن یک کلمه کلیدی انتخاب می شود و بر اساس تعداد کلیک هزینه محاسبه می شود. Google AdWords  زمانی موثر می باشد که کلمه کلیدی شما به خوبی انتخاب شده باشد در شکل زیر مکان تبلیغات گوگل با فلش نمایش داده شده است 

 

قبل از اقدام برای تبلیغات گوگل این است که کلمات کلیدی مناسب کسب و کار خود را جمع آوری کرده و درباره آن تصمیم بگیریم .برای این منظور میتوان از ابزار keyword grouper tool وkeyword generator tool  استفاده کنیم .

انواع تبلیغات گوگل:

تبلیغات گوگل در تمام اندازه های مختلف، اشکال، و فرمت های وجود دارد حتی در تبلیغات گوگل میتوان از فرمت های نظیر فلش و گیف استفاده کرد.

 

 


سئو ارزان قیمت