ثبت سایت در گوگل آنالیز

گوگل آنالیز یکی از ابزارهای رایگان برای تجزیه و تحلیل وب سایت ها می باشد برای اینکه بتوانیم در گوگل آنالیز وب سایت خود را ثبت کتیم ابتدا به لینک زیر کراجعه کنید 

https://www.google.com/analytics/#?modal_active=none

سپس گذینه 

Google Analytics  را انتخاب کنید .

 

 

در صفجه بالا باید به ترتیب برای 

1-در قسمت account name یک نام برای حسایب کاربری خود ایجاد کنیم 

2-در قسمت website name  نام وب سایت خود را ورا  کنید 

3-در قسمت address name آدرس وب سایت خود را وارد کنید.

4- در قسمت industry category یک گروه کاری برای خود انتخاب کنید.

5-در قسمت time zone منطق کاری خود را انتخاب کنید وبه مرجله بعد بروید 

6- در مرحله بعد get tracking id  کلیک کنید

7- به دو صورت پی اچ پی و جاوا میتوانبد کد را در داخل وب سایت قرار دهید برای تایید وب سایت 

8- پایان

 

خدمات سئو سایت  توسط تیم سئو ناب .


سئو ارزان قیمت