ثبت سایت در یاهو

ثبت سایت در yahoo با ثبت سایت در بینگ انجام میگیرد به عبارت دیگر زمانی که ما وب سایت خود را در بینگ ثبت میکنیم به طور خودکار سایت ما در یاهو نیز ثبت میشود

برای ثبت سایت در یاهئو به آدرس زیر مراجعه کنید 

https://search.yahoo.com/info/submit.html

سپس در صفحه باز شده روی لینگ  Submit Your Site for Free   کلیک کنید مشاهده خواهید کرد که به وب سایت بینگ ارجاع داده خواهد شد 

برای ثبت سایت در بینک میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید 

ثبت سایت در بینگ


سئو ارزان قیمت