رتبه یک گوگل و دریافت 28 درصد ترافیک

رتبه یک گوگل یکی از رویا های هر مدیر وب سایت می باشد آمارها نشان میدهد که رتبه یک گوگل به تنهایی میتواند 28درصد ترافیک را به خود اختصاص دهد رتبه دوم گوگل طبق آمار میتواند 14 درصد ترافیک را به خود اختصاص دهید رتبه سوم نیز 9 درصد ترافیک را به خود اختصاص داده است  رتبه چهارم نیز حدود 6 درصد از ترافیک را به خود اختصاص داده است این آمار روی کامپیوتر رو میزی و لپتاپ می باشد آمار نرخ کلیک در گوگل برای موبایل به شرح زیر می باشد 

رتبه یک گوگل 28 درصد

رتبه دو گوگل 14 درصد 

رتبه سه گوگل حدود 9 درصد 

از ترافیک و نرخ کلیک را به خود اختصاص داده اند 

آمار کلی به صورت زیر می باشد 

 

طبق آمار بالا میتوان گفت که سه نتیجه اول گوگل حدود 51 درصد یعنی نصفی از ترافیک ها را به خود اختصاص  می دهند  این آمار با توجه به 1،453،679 کلمه کلیدی و برای  37,351  وب سایت انجام گرفته است 

توجه کنید که نموداری های آبی رنگ برای نرخ کلیک  کامپیوتر های رو میزی و نموداری قرمیز رنگ برای نرخ کلیک موبایل می باشد 

 


سئو ارزان قیمت