رنک موز یا MozRank

نمره موز یا MozRank یا رنک موز همگی به یک معنا و اشاره به محبوبیت یک صفحه روی اینترنت می باشد تقریبا میتوان گفت MozRank  یک صفحه با توجهبا لینک های که به آن صفحه داده شده است به دست می اید هر چه لینک های داده شده به آن صفحه دارای رتبه بالاتری باشد مطمئنا روی آن صفحه تاثیر خواهد گذاشت .

رنک موز یا MozRank یک عدد لگاریتمی بین 0 تا 10 می باشد .

 

چگونه MozRank خود را  افزایش دهیم؟

با گرفتم لینک از وب سایت های محبوب و نیم محبوب .

 

 


سئو ارزان قیمت