سئو لاراول,سئو laravel

لاراول یکی از فریمورک های معروف می باشد که با استفاده از پی اچ پی ساخته شده است در این آموزش قصد دارم در مورد سئو لاراول صحبت کنم ،برای سئو لاراول از یک بسته کمکی میخوام کمک بگیرم این بسته میتواند برای سئو لاراول بسیار کمک کننده باشد با استفاده از این بسته در وب سایت خود میتواند تا حد زیادی سئو سایت لاراول خود را بالا ببرد 

 

این بسته میتواند موارد زیر را به وب سایت شما اضافه کند

1-تگ تویتر 

2-تگ اوپن گراف

3-متا تگ های  مهم 

برای سئو لاراول مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید در صورتی که کد ها به درستی نمایش داده نمی شود  کد ها را  در یک فایل متنی یا ادیتور قرار دهید 

 

1- برای اضافه کردن بسته سئو لاراول به وب سایت باید ابتدا کد زیر رو در فایل composer.json قرار دهید 

"require": {
  "wuifdesign/laravel-seo": "0.1.*"
}

بعد از قرار دادن کد زیر فایل   composer.json را با استفاده از کد زیر به روزرسانی کنید 

 

composer update

مرحله بعد کد زیر را اجرا کنید 

 

composer require wuifdesign/laravel-seo

به مسیر app/config/app.php رفته و کد زیر رو به آن اضافه کنید 

providers' => [
   WuifDesignSEOServiceProvider::class
]

برای facade  نیز میتوانید کد زیر رو اضافه کنید 

'aliases' => [
  'SEOTool'=> WuifDesignSEOFacadesSEOTool::class,
],

حالا کد زیر رو اجرا کنید

php artisan vendor:publish

 

با اجرای کد بالا فایل config  در app/config/seo.php کپی می شود 

 

بعد از اجرای کد فایل کانفیک به صورت زیر تبدیل خواهد شد 

return array(

  'enable_logging' => false,
  'used_prefixes' => array('og'),

  'meta' => array(
    'title_styling' => '%title% - %subtitle%',
    'page_title'    => '123',

    'tags' => array(
      'title' => null,
      'description' => null,
      'author'   => array(null, 'rel'),
    ),

    'webmaster_tags' => array(
      'google'  => null,
      'bing'   => null,
      'alexa'   => null,
      'pinterest' => null,
      'yandex'  => null,
    ),
  ),

  'opengraph' => array(
    'tags' => array(
      'title'    => '',
      'description' => '',
      'url'     => null,
      'type'    => null,
      'site_name'  => null,
      'images'   => array(),
    ),
  ),

  'twitter' => array(
    'tags' => array(
      'card'    => null,
      'title'    => null,
      'description' => null,
      'site'    => null,
      'creator'   => null,
      'url'     => null,
      'images'   => array(),
    ),
  ),

  'schema' => array(
    'organization' => array(
      'type'  => 'Organization',
      'tags' => array(
        'name'  => null,
        'address' => array(
          'type'      => 'PostalAddress',
          'tags' => array(
            'streetAddress'  => null,
            'postalCode'   => null,
            'addressLocality' => null,
            'addressCountry' => null,
          ),
        ),
        'geo' => array(
          'type'   => 'GeoCoordinates',
          'hidden'  => true,
          'tags' => array(
            'latitude' => null,
            'longitude' => null,
          ),
        ),
        'telephone' => null,
        'faxNumber' => null,
        'email'   => null,
      ),

    ),
  ),

);

 

 

برای مقدار دادن کافی از یک آرایه مثل زیر استفاده کنید 

'name' => array($value, $attribute)

استفاده از این بسته نیز آسونه کافی کد زیر رو برای قرار دادن متا به هدر وب سایتتون اضافه کنید 

SEOTool::setTitle('Title');
SEOTool::setDescription('Description');
SEOTool::addImage('http://example.com/hello-world.jpg');

برای قرار دادن Schema نیز کد زیر رو در قسمت هدر وب سایتتون قرار بدهید

{!! SEOTool::renderSchema($key) !!}

با تشکر از امیر عربی به خاطر ارائه این پست آموزشی


سئو ارزان قیمت