سئو مجنتو

سئو مجنتو 

مجنتو یک مدیریت محتوا ساخته شده با پی اچ پی می باشدmagento یک فروشگاه ساز می باشد. استفاده از فریمورک زند باعث امنیت بالای این مدیریت محتوا شده است 

بهینه سازی مجنتو :

1- در گام اول می توانید به مسیر زیر در قسمت تنظیمات رفته و url سایت خود را بهینه کنید

System => Configuration => Web => Search Engines Optimization

مثلا می توانید کد محصولات را به url اضافه کنید

2-در بخش “Unsecure” and “Secure” میتوانید مشخص کنید سایت با www یا بدون www بالا بیاید 

3- رفتن به مسیر Configuration => Design => HTML Head و قرار دادن یک تایتل مناسب برای مجنتو 

4- برای جلوگیری از وارد کردن محصولات تکراری در مجنتو می توانید به آدرس System => Configuration => Catalog => Search Engine Optimization and set بروید  و گزینه Use categories path for product URL’s to “no” را فعال کنید 

5- در قسمت Catalog => Manage Categories در فروشگاه magento می توانید تنظیمات مهم از قبیل  URL KeyوPage TitleوMeta Description را انجام دهید 

6-


سئو ارزان قیمت