سئو 2017

سئو در سال 2017چگونه پیش خواهد رفت ،کم کم با پایان سال 2016 سال 2017 شروع خواهد شد در سال 2016 سئو بسیار تغییرات زیادی را تجربه کرد مخصوصا در چند ماه آخر آن بسیاری از بازاریابان اینترنتی و سئوکار ها در مورد سئو در سال 2017 پیشگویی هایی را انجام داده اند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

 

1-AMP:بسیاری از کارشناسان بر این تفکر هستن که AMP گوگل در سال 2017 پیشرفت زیادی خواهد کرد و به عنوان یکی از فاکتورهای مهم سئو شناخته خواهد شد در پست های قبلی در مورد AMP به صورت کلی توضیح داده ایم که برای درک بهتر AMP میتواند به پست های قبلی ما مراجعه فرمایید

 

2-جستجوی صوتی :بسیاری دیگر نیز بر این تفکر هستن که گوگل در سال 2017 روی جستجوی صوتی سرمایه گذاری خواهد کرد 

 

3-محتوا نه بلند نه کوتاه بلکه مفید:بعضی از افراد نیز بر این باور هستند که محتوای مفید ایجاد کردن میتواند به عنوان یک فاکتور مهم برای سئو در نظر گرفته شود

 

4-جستجوی محلی کجستجوی محلی در هفته های گذشته زیاد در مورد آن بحث شده است و شاید مشاهده کرده باشد که بعضی از نتایج نیز به صورت محلی نمایش داده شده است میتوان گفت سال 2017 جستجوی محلی یکی از فاکتورهای سئو برای گوگل می باشد

 

 

 

 


سئو ارزان قیمت