لینک داخلی

لینک داخلی عبارت است از لینک دادن به یک صفحه دیگر در داخل وب سایت است 

مثالی از لینک داخلی:

Keyword Text

اهداف لینک های داخلی :

1-کاربر به آسانی میتواند به صفحات دیگر انتقال پیدا کند

2-آنها کمک به ایجاد سلسله مراتب اطلاعات برای وب سایت داده می شود.

3-لینک های داخلی به گرفتن رتبه بهتر کمک میکنند.

 

بهتر است بدانید که لینک های داخلی یکی از مهمترین معماری های هر وب سایت می باشند آنها به موتورهای جستجوگر کمک میکنند تا بهتر وب سایت ما ایندکس شود به عبارت دیگر لینک های داخلی سبب میشوند تا صفحات جدید زودتر توسط عنکبوت های موتورهای جستجوگر پیدا و ایندکس شوند .

 

در تصویر بالا وقتی که عنکبوت موتور جستجوگر به لینک A  می رسید از لینک های داخلی که این  صفحه B, E داده از باخبر شده است و لینک های B, E را نیز مورد خزیدن قرار میدهد اما لینک های C,D چون که هیج صفحه ای به آنها لینک نداده است ممکن است مدت زمان طولانی برای ایندکس شدن توسط موتورهای جستجوگر را نیاز داشته باشند.

 

 

 

 


سئو ارزان قیمت