لینک متعارف و سئو

لینک canonical یا به فارسی لینک متعارف یکی دیگر از متد های سئو به حساب می آید و اشاره به جلوگیری از تقسیم محبوبیت و همچنین جلوگیری از محتویات تکراری دارید 

توجه:هر گونه دست کاری لینک های متعارف بدون داشتن دانش کامل میتواند باعث حذف سایت ما از موتورهای جستجوگر شود 

مثال :فک کنید شما دارای یک محصول در فروشگاه هستید که این محصول با استفاده از دو لینک متفاوت بالا می آید مثلا www.seonab..com/page2,www.seonab..com/page1

page1 , page 2  هر دو به یک محصول اشاره می کنند پس میتوان گفت که سایت ما دارای دو صفحه تکراری است این عمل باعث کاهش محبوبیت هر دو صفحه می شود برای جلوگیری باید از لینک  متعارف استفاده کنیم و به موتورهای جستجوگر بگویم که کدام لینک اصلی است و آن را مورد بررسی قرار بده  ، برای این منظور میتوانید از تگ  canonical به شکل زیر استفاده کنید 

<link rel="canonical" href="http://seonab.com/page1" />

 

تمامی لینک های زیر به عنوان لینک های جداگانه حساب می شود و میتواند باعث تقسیم محبوبیت صفحه سایت ما شود 

  • http://www.example.com/
  • http://www.example.com/index.html
  • http:/example.com/
  • http://example.com/index.html

لازم از صفحه مورد نظر خود را تشخیص دهیم و آن را به لینک متعارف تعریف کنیم 

 


سئو ارزان قیمت