پیشنهاد دامنه

پیشنهاد دامنه

برای بسیاری  از مدیران وب سایت ها انتخاب نام برای یک دامنه ممکن است بسیار سخت باشد برای این منظور ممکن است چندین ماه را برای انتخاب دامنه اختصاص دهند یا یک دامنه انتخاب کنند و بعد از یک مدت به این نتیجه برسند  که دامنه انتخابی آنها مناسب کسب و کارشان نمی باشد و تصممیم به تغییر نام دامنه میکنند که این امر میتواند از برندینگ شدن آنها جلوگیری کند .

پیشنهاد دامنه یک ابزار می باشد که میتوانید نام کلمه کلیدی خود را در آن وارد کنید و  لیستی از دامنه های قابل ثبت را مشاهده کنید 

در پست زیر می توانید چندین وب سایت را مشاهده کنید که می تواند به شما در انتخاب و پیشنهاد دامنه کمک کند .

 

http://www.bustaname.com

https://domainr.com

http://impossibility.org

http://www.namejet.com

 


سئو ارزان قیمت