چرا گوگل آنالیز

گوگل آنالیز دارای مزیت های می باشد که به نفع هر مدیر وب سایتی می باشد که از این ابزار استفاده کند گوگل آنالیز دارای دو نسخه تجاری و رایگان می باشد بعضی از مزایای گوگل آنالیز را برای شما در قالب یک پست آورده ایم :

1-چه صفحه ای بازدید کننده بیشتری دارد 

2-آیا وب سایت من مبتنی بر موبال می باشد 

3-کدام کلمه کلیدی بیشترین بازده را در وب سایت من دارد 

4-ترافیک وب سایت چقدر است

5-چگونه سرعت وب سایت خود را بهبود ببخشم

6-چگونه بازدید کنندگان را به مشتری  تبدیل کنم 


سئو ارزان قیمت