چه زمان از اسلش در انتهای آدرس ها استفاده کنیم

چه زمان از اسلش در url استفاده کنیم :

پیرو سوال که دوستان در این مورد باید گفت قرار دادن اسلش (/) در انتهای یو آر ال سایت به این منظور می باشد  که  در انتهای آدرس / قرار داده شود یک پوشه وجود دارد که باید موتور جستجوگر آن را مورد بررسی قرار دهد  یعنی بعد از اسلش موتور جستجوگر باید دنبال یک دایرکتوری به جای یک فایل بگردد در غیر این صورت یعنی قرار ندادن اسلش در انتهای url به موتورهای جستجوگر میگوید بعد از url اصی به دنبال یک فایل بگرد


/ http://webdesign.about.com/example یک پوشه بعد از آدرس وجود دارد
http://webdesign.about.com/example  یک فایل وجود دارد بعد از آدرس 

 

با رعایت اسلش در انتهای url میتوانید سرعت بارگذاری را افزایش دهید 


سئو ارزان قیمت