چگونه با لینک کم نتیجه مطلوبی را به دست آوریم

بسیاری از افراد بر این عقیده هستند که گرفتن لینک زیاد میتواند  در به دست آوردن جایگاه مناسب در گوگل به آنها کمک کند اما واقعیت به غیر از این می باشد چرا که گرفتن بک لینک زیاد هم زمان بر هم دارای هزینه می باشد برای مبارزه با این دو مشکل یعنی هزینه بالا و زمان زیاد باید وب سایت خود را از لحاظ فنی و ساختاری مورد بررسی کنیم چند نکته که شاید از گرفتن لیننک مهمتر باشد در پست زیر به آن اشاره شده است ؟

1-ابتدا باید سایت شما از لحاظ فنی بهینه سازی شده باشد

2-سایت شما باید دارای یک معماری قوی باشد.

3-وب سایت شما باید دارای محتوای مناسب باشد

                             


سئو ارزان قیمت