گرفتن لینک

گرفتن لینک از وب سایت های دیگر میتواند رتبه وب سایت ما را بهبود ببخشد هر چه تعداد لینک های گرفته شده بیشتر باشد مطمئنا روی سئو و بهینه سازی وبسایت ما تاثیر خواهد گذاشت اما هر لینکی میتواند مفید باشد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت گرفتن لینک از وب سایت هایی که دارای رتبه ی پایینی می باشد میتواند نتیجه عکس روی وب سایت شما بگذارد و موجب کاهش رتبه وب سایت شما شود.

بعضی از مواقع گرفتن لینک از وب سایت هایی که گوگل آنها را جریمه کرده است یا به عنوان وب سایت ها بد شناخته شده است موجب کاهش رتبه وب سایت می شود. 

گرفتن لینک زیاد در بازده ی زمانی اندک نیز میتواند موجب حذف وب سایت شما از موتورهای جستجوگر شود.


سئو ارزان قیمت