Bounce rate یا سرعت پرش

Bounce rate چیست:

سرعت پرش یا Bounce rate یک ابزار برای نمایش ترافیک و تجزیه و تحلیل وب سایت می باشد Bounce rate اشاره به درصد کاربرانی که به بازدید یک صفحه از وب سایت میپردازند و سپس صفحه را ترک میکنند اشاره دارد .

مهم است که بدانید که یک کاربر چه مدت در یک صفحه وب سایت بود البته میزان بودن کاربر در هر صفحه با توجه به مبزان اطلاعات و متن صفحه فرق دارد اما با آمادن کاربر به یک صفحه میتواند نتیجه گرفت که کدام صفحه دارای اهمیت بالایی بود و تقریبا کلمات کلیدی خود را با توجه به بازدید های کاربران به دست آوریم و به کار ببریم.

 

برای گوگل نیز مهم است که یک کاربر چه مدت را در یک وب سایت بوده .


سئو ارزان قیمت