MozTrust چست

MozRank و MozTrust

MozTrust به معنی اعتماد موز یکی از فاکتورهای موز برای اندازگیری اعتماد وب سایت می باشد اعتماد وب سایت را میتوان با گرفتن لینک از وب سایت های که دارای Trust یا عتماد بالا هستند به دست آورد ربته MozTrust یک عدد لگاریتمی بین صفر تا ده می باشد ک با استفاده از لینک های با اعتماد بالا میتوان این رتبه را ارتقاء داد .

MozRank و MozTrust به ترتیب شاخص مقدار لینک و کیفیت هستند موز رنک را میتوان با گرفتن لینک ها یا به عبارتی با افزایش تعداد لینک های خارجی افزایش داد اما در  MozTrust مهم کیفیت بکلینک است نه تعداد بکلینک 

مطالعه بیشتر

طراحی سایت خبری

طراحی سایت خبری با قیمت مناسب همراه با سئو حرفه ای توسط تیم سئو ناب برای اطلاعات بیشتر در مورد سئو وب سایت خبری

رفع خطای 404

رفع خطای 404 ، حذف ارور 404 . در این پست آموزشی برای راه حل هایی در حورد رفع خطای 404 بیان شده است برای اطلاعات

انتخاب کلمه کلیدی

انتخاب کلمات کلیدی در سئو سایت و همچنین در سئو سایت بسیار مهم می باشند چرا که در صورتی که به درستی انتخاب شوند

سئو سایت