open graph و تاثیر آن بر سئو

Graph Meta Tags یا به اختصار go یکی از ابزار های مهم برای سئو مس باشد البته  اوپن گراف به طور مستقیم بر روی سئو سایت تاثیر ندارد  شاید شنیده باشید که محتوا پادشاه است اما هر چند که محتوا بسیار مفید باشد و تمامی نکات سئو در آن رعایت شده باشد باز هم یک مشکل به نام خواننده محتوا دارد .

سوال اینجاست چگونه محتوای ایجاد شده  را به مخاطبان خود معرفی کنیم تگ اوپن گراف این کار را به راحتی و به شکل زیبایی انجام می دهد کافی است که آدرس وب سایت خود را در شبکه های اجتماعی وارد کنید به صورت خودکار تصاویر مربوط به وب سایت و توضیحات و همچنین عنوان نمایش داده می شود در مدت زمان اندکی که از این ابزار استفاده میکنید تاثیر آن را خواهید دید .

کد زیر نحوه استفاده از این کد را نمایش می دهد (در صورتی که کد ها به درستی مشخص نمی باشند آنها را در یک فایل متنی قرار دهید )

<meta property="og:title" content="">
<meta property="og:site_name" content="">
<meta property="og:url" content="">
<meta property="og:description" content="">
<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:image" content="">

 

og:title:میتوانیم با استفاده از این خصوصیت یک عنوان برای وب سایت خود انتخاب کنیم مانند سئو و بهینه سازی  

og:site_name:میتوانیم یک نام برای وب سایت خود انتخاب کنیم مانند سئوناب 

og:url:آدرس وب سایت خود را برای نمایش در شبکه های اجتماعی میتوانید در این فیلد قرار دهید مانند http://seonab.com

og:description: توضیحی مختصر را میتوانیم در این بخش ارائه دهیم

og:type:میتوانیم نوع  متن مورد اشتراک را مشخص کنیم مثال فیلم باشد ،مقاله باشد و...

og:image:میتوانیم یک تصویر برای وب سایت یا مقاله خود ارائه دهیم .

 

ساخت open graph بسیار آسان می باشدبعد از ساخت چند ساعت منتظر مانده و سپس میتوانید از این متا تگ تنها با وارد کردن آدرس وب سایت یا مقاله استفاده کنید تا اطلاعات کلی به صورت خود کار نمایش داده شود 

 

 


سئو ارزان قیمت