رتبه سایت در گوگل

رتبه سایت در گوگل با توجه با یک سری از قواعد که سئو گفته می شود بهبود پیدا میکند البته هر چه رقبا قوی تر باشد ترفند شما برای بدست آوردن رتبه نیز در گوگل و سایر موتورهای جستجوگر متفاوت می باشد.

 

رتبه سایت در گوگل را میتواند با روش های متفاوتی مشاهده کرد:
اولین روشی که شما میتوانید رتبه سایت در گوگل را مشاهده نمایید با استفاده از سرچ گوگل و پیدا کردن رتبه سایت می باشد البته به یاد داشته باشید قبل از اینکه بخواهید این رتبه را مشاهده کنید تاریخچه مرورگر خود را پاک کنید.

 

دومین روش برای مشاهده رتبه سایت در گوگل استفاده از افزونه های مرورگر های می باشد که شما میتوانید این افزونه های را با سرچ در گوگل پیدا و روی مرورگر های نصب نماید این افزونه های رتبه سایت در گوگل به درستی نمایش می دهد.

 

سومین روش برای مشاهده رتبه سایت در گوگل استفاده از نرم افزار سرپ می باشد این نرم افزار به دو روش مبتنی بر موبایل و حالت اجرایی می باشد که شما میتوانید این نرم افزار را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

 

چهارمین روش برای مشاهده رتبه سایت در گوگل استفاده از وب مستر گوگل می باشد البته نمایش رتبه های در وب مستر به صورت تقریبی می باشد و زیاد دقیق نمی باشد.


سئو ارزان قیمت