با توجه به اهمیت زیادی که متا تگ ها در سئو وب سایت دارند گروه سئو ناب اسکریپتی را ایجاد کرده تا دوستان بتوانند به سادگی و به دور از اشتباه meta tag رابه صورت آنلاین ایجاد کنند

متا تک چیست :متا تگها اطلاعاتی هستند که به صورت خلاصه وب سایت را معرفی میکنند فرقی ندارد وب سایت با چه زبانی باشد meta tag برای همه زبان های به یک صورت مورد استفاده قرار می گیرد بهتر از متا تگ ها را در ابتدای وب سایت قرار دهید و همچنین آنها را به صورت صحیح و به دور از اشکال وارد کنید چرا که در غیر این صورت به جای مفید بودن می تواند برای سئو وب سایت مضر باشند